ویدئو

انکار پدیده نژادپرستی در ایران آنچه که ما دقیقا در ایران شاهد آن هستیم انکار پدیده نفرت و نژادپرستی به طور عمومی و انکار و نا آگاهی درباره این پدیده در میان مسئولین به طور خصوصی می باشیم.
تجاوزهای سیستماتیک به زنان مسلمان روهینگیا
قتل عام و نسل کشی مسلمانان روهینگیا توسط ارتش میانمار
عرب ستیزی پدیده ای رایج در کشور ایران است
خطرات بی تفاوتی از زبان "الیزر الی ویزل"

کپی رایت © 2015 آرادا. کلیه حقوق محفوظ است. توسط آرادا