مقالات درباره نژادپرستی

مقالات در مورد نژاد پرستی

حق کودکان بر آب، محیط زیست و بقاء

حق کودکان بر آب، محیط زیست و بقاء بی‌آبی در خوزستان نه اتفاقی ناگهانی، بلکه حاصلی تاریخی و نتیجه چند دهه 1-سیاست‌های غلط، 2-توسعۀ تبعیض‌آمیز، 3-ساختارهای نابرابر، 4-نابرابری اجتماعی، 5-بی‌عدالتی در تخصیص منابع، 6-بهره‌کشی از طبیعت بدون توجه... Read more

کپی رایت © 2015 آرادا. کلیه حقوق محفوظ است. توسط آرادا