مقالات درباره نژادپرستی

مقالات در مورد نژاد پرستی

حداقل دستمزد ۹۹: سرکوب مزدی کارگران تکرار می‌شود؟

یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار می‌گوید: جلسه شورای عالی کار (دوشنبه ۲۶ اسفند) برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به حال این خبر را تایید یا تکذیب نکرده، نماینده کارفرمایان در شورا اما خواستار تعویق دوب... Read more

Copyright © 2015 Arada. All Rights Reserved. By Arada