اهداف

اهداف:

-ایجاد تجمعی از افراد بمنظور همکاری با یکدیگر در راستای کمک به پایان دادن نژادپرستی و افترا

-انجام پروژه های تحقیقاتی مختلفی در جهت اطلاع رسانی و آموزش افراد در زمینه مبارزه با نژاد پرستی و افترا

-همکاری با شبکه ها و رسانه های مختلف در جهت نیل به اهداف پایان دادن به نژاد پرستی و افترا

 

ارزشهای بنیادین:

ایجاد همکاری و مشارکت با افراد همفکر برای پایان دادن به نژادپرستی و افترا؛ احترام و دفاع از انواع آرمان های دموکراتیک و تضمین حقوق مدنی افراد. ارزشهای بنیادین سازمان ضد نژاد پرستی و ضد افترا عبارت اند از:

1-  تمامیت اخلاقی

2-  تنوع افکار و اندیشه

3-  احترام و تواضع

4-  همدلی

5-  روشنفکری

 

دیدگاه:

ما به دنبال جهانی عاری az نژادپرستی و افترا هستیم طوری که همه در آن از حقوق مساوی برخوردار بوده و محترم  هستند.

 

درباره سازمان ضد نژادپرستی و افترا (آرادا):

آرادا یک سازمان غیر انتفاعی ثبت شده در ایالات متحده آمریکا است که برای مقابله با نژادپرستی و افترا برای همه افراد، گروه ها و سازمان ها تشکیل شده است. ما از تمام افراد و گروه هایی که هم فکر ما و حامی اهداف ما هستند و یا بصورت مستقیم یا غیر مستقیم قربانی نژادپرستی و افترا دعوت به همکاری مینمائیم. ما به هیچ سازمان مذهبی، سیاسی، قومی، ملیتی و غیره وابسته نبوده، و پذیرای همکاری با هر شخصی که با ما دیدگاه مشترک دارند هستیم. 

محدوده فعالیت ما در زمینه مسائلی مانند مبارزه با جرائم ناشی از تنفر، جرائم و تهدید سایبری، تعصبات مذهبی و نژادی, و پایبندی به حقوق کودکان، زنان، مهاجران، دگرباشان جنسی، اقلیت های مذهبی و غیره خواهد بود.

ما به دنبال ارائه روشی بدیع در مورد دفاع از ضدنژادپرستی و ضد افترا، با استفاده از پیشنهادات افراد صاحب نظر و محقق عضو سازمان در این زمینه می باشیم.

کپی رایت © 2015 آرادا. کلیه حقوق محفوظ است. توسط آرادا