مقالات درباره نژادپرستی

مقالات در مورد نژاد پرستی

حق سلامت زنان

زنان در ایران تنها در حقوق قضائی و امور مربوط به مشارکت های اجتماعی مورد تبعیض واقع نشده اند، بلکه یکی از شاخصه های اصلی تبعیض علیه زنان در ایران، عدم دسترسی رایگان و سریع به پزشک و همچنین عدم تامین بیمه های درمانی مربوط به چکاپ ها و آزمایش... Read more

Copyright © 2015 Arada. All Rights Reserved. By Arada