نژادپرستی در ایران

اشک های نازنین دختر چهارده ساله افغان در ایران

  به ما بپیوندید

  اشتراک از طریق ایمیل

  آرادا در فیس بوک

  توئیتر آرادا (ARADA)

  • جایگاه پایین استانهای ترک نشین در جذب توریست در نتیجه تبعیض مسئولین و تخریب مکانهای توریست پذیر
  • نژادپرستی به مثابه ی فرهنگ در ایران
  • 21 مارس (یکم فروردین) روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی است
  • جایگاه زن غیر فارس در مبارزات زنان در ایران- هيفا اسدي
  • نژادپرستی در ورزش ایران و استادیوم های پر از نفرت
  • آموزش تبعیض و نژادپرستی به کودکان ایرانی
  • پیش داوری و تبعیض علیه زنان در ایران
  • بررسی تاثیرات تبعیض و نژادپرستی در بوجود آمدن سطح بالای کم سوادی در ایران
  • نقش و تاثیر رسانه در پیش داوری و تبعیض علیه اقوام در ایران
  • تبعیضات مذهبی در ایران و قربانیان شیعه گری

  نژادپرستی و افترا از منظر حقوق بشر

  21 مارس (یکم فروردین) روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی است

  روز بیست و یکم ماه مارس مصادف با روز بین المللی مبارزه با تبیعض نژادی است.. این روز به این دلیل روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی گذاشته شده که مردم جهان، توجه جدی به برابری حقوق داشته باشند و تاکید شود که هیج گروه نژادی از دیگری برتر نیست. طب... Read more

  اخبار و مطالب در تصاویر

  جایگاه پایین استانهای ترک نشین در جذب توریست در نتیجه تبعیض مسئولین و تخریب مکانهای توریست پذیر
  • نژادپرستی به مثابه ی فرهنگ در ایران
  • 21 مارس (یکم فروردین) روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی است
  • جایگاه زن غیر فارس در مبارزات زنان در ایران- هيفا اسدي
  • نژادپرستی در ورزش ایران و استادیوم های پر از نفرت
  • آموزش تبعیض و نژادپرستی به کودکان ایرانی
  • پیش داوری و تبعیض علیه زنان در ایران
  • بررسی تاثیرات تبعیض و نژادپرستی در بوجود آمدن سطح بالای کم سوادی در ایران
  • نقش و تاثیر رسانه در پیش داوری و تبعیض علیه اقوام در ایران
  • تبعیضات مذهبی در ایران و قربانیان شیعه گری

  Copyright © 2015 Arada. All Rights Reserved. By Arada