نژادپرستی در ایران

اشک های نازنین دختر چهارده ساله افغان در ایران

  به ما بپیوندید

  اشتراک از طریق ایمیل

  آرادا در فیس بوک

  توئیتر آرادا (ARADA)

  • آموزش تبعیض و نژادپرستی به کودکان ایرانی
  • پیش داوری و تبعیض علیه زنان در ایران
  • بررسی تاثیرات تبعیض و نژادپرستی در بوجود آمدن سطح بالای کم سوادی در ایران
  • نقش و تاثیر رسانه در پیش داوری و تبعیض علیه اقوام در ایران
  • تبعیضات مذهبی در ایران و قربانیان شیعه گری
  • مشروعیت بخشی به قوم مداری، تبعیض و نژادپرستی
  • نگاهی جامعه شناختی به تبعیض و نژادپرستی در چارچوب ارتباط میان گروهها
  • چگونه می‌توان نژادپرستی را از ذهن زدود؟
  • قانون ممنوعیت استفاده از اسامی غیرفارسی نمود بارز نژادپرستی در ایران
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصولی که ناقض یکدیگر می باشند

  نژادپرستی و افترا از منظر حقوق بشر

  اخبار و مطالب در تصاویر

  آموزش تبعیض و نژادپرستی به کودکان ایرانی
  • پیش داوری و تبعیض علیه زنان در ایران
  • بررسی تاثیرات تبعیض و نژادپرستی در بوجود آمدن سطح بالای کم سوادی در ایران
  • نقش و تاثیر رسانه در پیش داوری و تبعیض علیه اقوام در ایران
  • تبعیضات مذهبی در ایران و قربانیان شیعه گری
  • مشروعیت بخشی به قوم مداری، تبعیض و نژادپرستی
  • نگاهی جامعه شناختی به تبعیض و نژادپرستی در چارچوب ارتباط میان گروهها
  • چگونه می‌توان نژادپرستی را از ذهن زدود؟
  • قانون ممنوعیت استفاده از اسامی غیرفارسی نمود بارز نژادپرستی در ایران
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصولی که ناقض یکدیگر می باشند

  Copyright © 2015 Arada. All Rights Reserved. By Arada