نژادپرستی در ایران

نژاد پرستی‌ علیه پناهندگان افغان

  به ما بپیوندید

  اشتراک از طریق ایمیل

  آرادا در فیس بوک

  توئیتر آرادا (ARADA)

  • در جلسه ی تصویب اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه گذشت؟
  • نگاه نژادپرستانه ی سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران در کتاب های درسی تاریخ دوره ی دبیرستان
  • نتایج نظرسنجی سایت عصر ایران در خصوص نژادپرستی در ایران
  • نگاه نژادپرستانه در کتاب های درسی تاریخ در مقطع راهنمایی جمهوری اسلامی ایران
  • پژوهشگران سوئدی: ایران دومین کشور جهان در تبعیض نژادی ومذهبی است
  • توزیع فقر با تکیه بر عنصر نژادی در جمهوری اسلامی ایران
  • فیلم کوتاه آقکند و داستان دیرین تحقیر
  • نژادپرستی و اختلاف افکنی با توسل به هویت مشاهیر
  • تغییر نام های تاریخی و زوال هویت- رضا مرادی غیاث‌آبادی
  • نقش سازمان بسیج در آسیمیلاسیون گروه های قومی در ایران

  نژادپرستی و افترا از منظر حقوق بشر

  اخبار و مطالب در تصاویر

  در جلسه ی تصویب اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه گذشت؟
  • نگاه نژادپرستانه ی سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران در کتاب های درسی تاریخ دوره ی دبیرستان
  • نتایج نظرسنجی سایت عصر ایران در خصوص نژادپرستی در ایران
  • نگاه نژادپرستانه در کتاب های درسی تاریخ در مقطع راهنمایی جمهوری اسلامی ایران
  • پژوهشگران سوئدی: ایران دومین کشور جهان در تبعیض نژادی ومذهبی است
  • توزیع فقر با تکیه بر عنصر نژادی در جمهوری اسلامی ایران
  • فیلم کوتاه آقکند و داستان دیرین تحقیر
  • نژادپرستی و اختلاف افکنی با توسل به هویت مشاهیر
  • تغییر نام های تاریخی و زوال هویت- رضا مرادی غیاث‌آبادی
  • نقش سازمان بسیج در آسیمیلاسیون گروه های قومی در ایران

  Copyright © 2015 Arada. All Rights Reserved. By Arada